Skip to content

COVID-19
Sjekkliste for MSK KLINIKKEN / FRIM

 

Fint om du leser gjennom dette og svarer NEI på alt før du kommer inn til time hos oss.

 NÆRKONTAKT

Definisjon: Med nærkontakter menes om du har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før vedkommende ble syk, eller etter vedkommende har blitt syk. Man regner 14 dager fra og med siste kontakt med vedkommende.

SPØRSMÅL

1) Har du akutt luftveisinfeksjon OG hoste, kortpustethet eller feber?

2) Bor du i samme husstand som en person som er bekreftet syk med Covid-19?

3) Har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsning) med en som er bekreftet syk med Covid-19?

4) Har du sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med Covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly?

5) Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en bekreftet syk med Covid-19?

6) Er du i karantene grunnet Covid-19?

7) Hvor lenge har du vært i karantene? Ant dager:

8) Har oppholdt deg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med Covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand?

Hvis JA på et eller flere spørsmål 1) til 8): Hvis pasienten/brukeren/deltageren svarer «Ja» på noen spørsmål, skal hun/han betraktes som smitterisiko og tjenesteyter skal følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

Lover:

Lov om helsepersonell

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Offentlighetsloven

Forskrifter:

Forskrift om smittevern i helsetjenesten

Lenker til FHI sine nettsider:

Råd for helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger om covid-19

Oppdatert koronaveileder